SON DAKİKA

Emlak ve Çevre

Cargill’in Yeni Planları Da İptal Edildi

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde Hukuksuz Kuruluş Süreci 1990’lı Yıllara Uzanan Amerikan Cargill Şirketine Ait Mısır İşleme Fabrikasının Dayanağı Olan Yeni İmar Planları Da İptal Edildi.

11 Nisan 2022 18:42
Cargill’in Yeni Planları Da İptal Edildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hukuksuz kuruluş süreci 1990’lı yıllara uzanan Amerikan Cargill şirketine ait mısır işleme fabrikasının dayanağı olan yeni imar planları da iptal edildi. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ile bu plana dayalı olarak Cargill tesisinin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını iptal gerekçesinde, planlama bölgesinin doğal ve arkeolojik SİT ögeler içerdiği, ayrıca sulak alan koruma bölgesi olduğuna dikkat çekti ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir planı yapmaya yetkisiz olduğuna hükmetti. 


Konuya ilişkin, Bursa Barosu, Mimarlar Odası ve DOĞADER tarafından yapılan ortak basın açıklaması Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun ve akademik meslek odalarının başkan ve temsilcileri ile Cargill davalarında bulunmuş yurttaşların katıldığı basın açıklamasını Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun okudu. 
Öztosun, öncelikle Bursa 2. İdare Mahkemesi’nce verilen kararları özetledi. Buna göre; 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/02/2020 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı, 2. İdare Mahkemesi’nin 08/03/2022 tarih ve 2020/582 E., 2022/582 K. sayılı ilamıyla; 
Yine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/10/2020 tarih ve 1586 sayılı kararı ile onaylanan ve Orhangazi ilçesindeki Cargill tesislerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da, aynı mahkemenin 08/03/2022 tarih ve 2020/1196 E., 2022/203 K. sayılı ilamıyla iptal edildi. 

"Davalı idare yetkisizdir" 


Öztosun, karar gerekçesini de “dava konusu planlama bölgesinde halen doğal ve arkeolojik sitler ile diğer sulak alan koruma statülerinin çakıştığı, söz konusu alanda nazım imar planı yapma yetkisinin kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğu yolundaki yargı kararına uyulmadan davalı idarece yetkisiz bir şekilde plan yapılmasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir” şeklinde açıkladı. 
Öztosun şöyle konuştu: 
"Kamuoyunca bilindiği gibi, daha önce çıkarılan; Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 05.03.2009 tarihli, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Revizyonu, usul yönünden yetkisizlik nedeniyle; 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 29.12.2015 tarihli 1/25000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı hazırlık aşamasındaki yetersizlikler, planın kendisindeki belirsizlikler ve üst ölçekli plana aykırılıklar nedenleriyle iptal edilmiştir. Güncel dava konusu plan da, maalesef yetkisizlik nedeniyle iptal edilmiştir. 1990 tarihli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı şimdiye kadar hazırlanmış en iyi plan olmasına rağmen, bu plandan sonra çıkarılan planların iptal nedenleri yetkisizlik ve plan hazırlanmasındaki yetersizliklerdir. İptal edilen bu plan değişikliklerinin altında ranta dayalı imar anlayışı, doğal değerlerin korunmasından vazgeçme, zaten sanayi baskısı ve kirliliği altındaki bölgeyi yeni sanayilere açma isteği bulunmaktadır. Bizler tüm doğayı, kurt, kuş, böcek, tüm canlıların, bu hukuksuz işlemleri yapanlar da dahil çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşam hakkını savunurken; daha çok tüketim ve büyüme hırsıyla rant ve para için gözlerini karartanların, çevre katliamına varan veya varacak olan hukuksal eylem ve işlemlerini hoş görmemizi de bizden hiç kimse beklemesin. Hukuka aykırılığı kural haline getirenler ise bir kez daha yakalanmalarının telaşıyla, hareket etmektedirler. Binlerce kişiye istihdam sağlama bahanesinin arkasına gizlenerek, doğayı ve insan yaşamını, karlarını artırmak uğruna hiçe sayanların ve niyetlerinin de farkındayız. Ancak kimsenin şüphesi olmasın ki hukukun üstünlüğünü koruma vazifemizi sadece meslek alanımıza hapsetmeye kalksalar da Bursa Barosu ve çevre mücadelemizin bileşenleri olan akademik meslek odalarımız, derneklerimiz ve çevre gönüllülerimizle şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm canlıların ve insanların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz." 
 

Cargill’in Yeni Planları Da İptal Edildi
Cargill’in Yeni Planları Da İptal Edildi

Yorumlar

  • Yazılan haber yorumları hiçbir şekilde haberclick.com'un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Web Tasarım