SON DAKİKA

Ulusal Haber

Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu

Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni’nde rekortmenler ödüllerini aldı.

23 Nisan 2022 01:00
Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu

Düzenlenen törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, oda borsa başkanları, il müdürleri ve kayseri ticaret borsası üye firmaları katıldı. Borsa olarak üretmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Siz Kıymetli üyelerimizin teveccühü ile Kayseri Ticaret Borsası Başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren sizler adına gerek siyasilerimiz gerek kamu kurum kuruluşlarımız ile el ele gönül gönüle verdik ve Kayseri’miz için çalışmaya başladık. İlimizde bulunan STK’larımız, valilik, belediye ve siyasilerimiz ile güç birliği yaptık, Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri’mizin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak ve sizleri temsil edebilmek adına sürekli mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugün dünyada yaşanan olağan üstü gelişmelere bağlı olarak tarım ve hayvancılık alanında en önemli gündemlerimiz şüphesiz Gıda güvenliği, iklim krizi ve gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi süreci, Rusya ve Ukrayna savaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda enflasyonunu yükseltti, ancak gıda enflasyonunun büyük itici gücü, başta enerji, gübre ve yem sektörleri olmak üzere gıda üretiminin dışında girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklanıyor. Tüm bu faktörler tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan firmalarımızın kar marjlarını daraltıyor ve üreticileri yatırım yapmaktan vazgeçiriyor, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde özellikle tarım ve hayvancılık alanında ki üreticilerimize pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektörün daha fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi. 

Bağlamış, sözlerine şöyle devam etti: 
"İçinde bulunduğumuz süreç bizlere açık bir şekilde gösteriyor ki gıda arz güvenliği ve kendi kendine yeten bir ülke olmak hayati bir mesele haline gelmiştir. Diğer taraftan yaşanan iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkan şiddetli kuraklık, tarımı ve çiftçileri olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler iklim raporu Akdeniz havzasının küresel ısınmadan en çok etkilenecek yerlerden biri olduğunu vurguluyor. Sulu tarıma dayalı tarım politikası, su kaybını artıran sulama sistemleri, yer altı ve yer üstü sularının aşırı ve yanlış kullanımı, su sıkıntısını ağırlaştırıyor ve maliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor. Tarımsal üretim, önemli ölçüde iklim koşullarına bağlı olduğu için, üretimde işgücü ve sermaye ne kadar artırılırsa da üretim miktarı aynı oranda artmayabilir. Bu bakımdan çiftçilerimizin iklim değişimi açısından bilgilendirilmesi, yeni koşullara uyumlu üretim tesislerinin kurulması, çiftçinin teknolojiyi kullanma kapasitesinin artırılması, bitkisel üretimde rekolte artışını destekleyen faaliyetlere yönlendirecek politikalara ağırlık verilmesi ülkemiz için bir gereklilik haline gelmiştir. Bizlere burada büyük görevler düşmektedir. Özellikle tarımsal üretimle ilgilenecek üreticilere uygun finansal şartların sağlanması, çayır, mera, su havzaları, orman gibi alanların, tarım dışı taleplere kapalı tutularak ekosistemin sanayi ve inşaat gibi sektörler tarafından tehdit edilmemesi, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin bilhassa kaliteli tohum üretiminde bir araya getirilmesi, sadece tarım üzerine startup ya da tarım girişim fonlarının kurulması, tarımsal yatırım fonlarının desteklenmesi, ürün kayıplarının önüne geçmek adına; doğal depolar, lisanslı depolar, ürün ihtisas borsaları ile vadeli işlemler piyasalarının artırılması, AR&GE merkezlerinin kurulması, gübre, yem ve benzeri girdilerin ithal bileşenlerinin ülkemizde üretilmesi amacıyla teşvik sistemi oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Tarımda en kritik meselelerden biri de üretim planlamasını doğru yapmaktır. Ülkemizin tarım haritası çıkartılarak, Bölge şartlarını iyi değerlendirerek her bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ve mümkünse katma değeri yüksek üretimlerin birkaç yıl evvelden planlamasını yapmak bize hem ihracat avantajı kazandıracak hem de toprak ve zaman kaybını engelleyecektir. Türkiye aile çiftliklerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biridir. Bu çiftliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli destekleme politikalarını sağlamak, Köy, kasaba ve kırsal bölgelerde eğitim, sağlık, vb. sosyal hizmetlere ulaşım olanakları ve hizmet kalitesi arttırılarak tarım alanlarının terk edilmesinin ve kırsaldan kente göçün önüne geçilmesi, devamlılığı ve nesil aktarımını kolaylaştıracaktır. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Bizler bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın güzel bir sözü var bu teker bu tümsekte kalmaz evvel Allah, bizler iş dünyası olarak çalışmaya üretmeye ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.” 

Bağlamış, gelecek 10 yıl içerisinde modern bir tesisi borsaya kazandırarak tarım ve hayvancılıkta daha gelişmiş hale gelmek istediklerini söyleyerek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde borsamızı modern ve entegre bir tesise kavuşturarak, ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için istihdam odaklı proje üreten, üyelerine ve diğer kurumlara öncülük eden bir borsa olmak vizyonuyla yola çıktığımız dört yılda birçok çalışmaya ve yeniliğe imza attık. Gıda ve toprak laboratuvarı kurarak uzman kadromuz ile Bakanlık onaylı olarak çalışmaya başladık. Borsa üyelerimize firmaların gelişimlerine katkı sağlamak adına ithalat, ihracat, yatırım, finans alanlarında eğitimler düzenleyerek danışmanlık hizmeti vermeye başladık Türkiye Ürün İhtisas Borsası acentesi olarak üretici ve yatırımcılarımıza lisanslı depolardaki ürünlerinin alım satımı için kolaylık sağladık. Çiftçilerimizi ve girişimcilerimizi topraksız tarım üretimine teşvik etmek için hidroponik sistem uygulama alanını kuran ilk borsa olarak üreticilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Yaptığımız toplantılar, duyurular ve proje danışmanlık hizmetleri ile önce ki yıllara göre şehrimizin Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlanma oranını 3 katına çıkarttık. Üyelerimize ve sektör temsilcilerimize yönelik ticaret kapasitelerinin artırılması, rekabet edebilme gücünün gelişmesi amacı ile elektronik ticaret portalı olan Borsa Sanal Market sitesini kurduk. Kayseri’de Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi projesi başvuru işlemlerini yürüten kuruluş olarak ilimize Jeotermal Enerji kaynaklı Sera bölgesi kurulmasında öncü olduk. Et ve Et ürünleri sektörüne yönelik yaptığımız çalışma ile ülkemizde Et ve Et ürünleri Ar-Ge merkezi kuran il ve tek borsa olduk. Karpuzatan bölgesinde tavuk eti, balık eti, kıyma, et, salam, sosis, sucuk, pastırma gibi et ve et ürünlerinde fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını ve yeni ürün üretilmesini, geliştirmesini sağlayacak AR-GE merkezimizi hayata geçirdik. 2018 yılında Ar-Ge ve Proje Birimini kurarak 4 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar ile 12 projeye imza attık. Borsamıza 15 Milyon TL hibe alarak yeni kaynak oluşturduk. İlimizde 50 yılı aşkın süredir olmayan canlı hayvan borsasının temellerini atarak bölgemize 28 bin 500 m2 alanda bin 500 adet büyükbaş 750 adet küçükbaş hayvan kapasiteli modernize hayvancılık sürecinin bütünleştiği kompleks bir hayvancılık merkezi kuruyoruz. İlimizde hububat, bakliyat, çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin modern imkanlarla analizlerinin yapılabildiği, depolanabildiği ve teknolojik imkanlarla alınıp satılabildiği çağdaş ve modern Borsa Ticaret Merkezimizin projelendirme işlemlerini tamamladık. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon TL’ye çıkardık. Daha nice hizmet ve projeyi siz üyelerimizden aldığımız destek ile hayata geçirerek şehrimizin kalkınmasında tarım ve hayvancılığı itici bir güç haline getirmek için gayret edeceğiz. Dört yılda üyelerimizle birlikte çok şey başardık. İlimize yeni bir soluk getirerek yapmış olduğumuz proje ve hizmetler ile İç Anadolu’da yükselen bir yıldız misali Kayseri Ticaret Borsası olarak iz bırakmaya devam edeceğiz İnşallah” ifadelerini kullandı. 

Kayseri Ticaret Borsası’nın önemli projelere imza attığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Kayseri Ticaret Borsamız tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kapasitesini artırmak üzere pek çok önemli projeye imza atıyor. Kayserimize de kalıcı eserler bırakıyorlar. Kayserimize değer katacak her iş ve her yatırımın peşinde oluyor hayata geçmesini sağlıyor. İç Anadolu’nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kuruyor. Kalkınma ajansından temin ettiği destekle et ürünlerine yönelik AR-GE istasyonu projesini hazırlıyor. Faaliyete başlattığı Gıda ve Toprak Laboratuvarıyla çok hayırlı bir işe daha imza atıyorlar. Burasıyla birlikte inşallah taşir kısmında benzeri sıkıntıları üreticilerimizi kurtaracak. Böylece üretilen sucuğumuz, pastırmamız markayken güvenilir şekilde tüketilmesini ve fiyatını artıracak. Ayrıca hayata geçirdiği e-ticaret sitesiyle yerel firmalarımıza ve kendi ürünlerine destek olmaktadır. Topraksız tarım projesiyle inovatif işlere imza atılmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsünde kur payı hedeflemektedir. Akredite bir borsa olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bunların hepsi de bir vizyon işidir. Üyelerimize verdikleri hizmeti devamlı geliştiren daha kaliteli hale getiren bu çalışma vizyonundan dolayı Kayseri Ticaret Borsamızı, Başkan Recep Bağlamış’ı ve bütün ekibini tebrik ediyorum. İnşallah onların bu gayretiyle ve emekleriyle hem üreticimizin hem de tüccar ve sanayicimiz daha bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum. Oda ve borsa başkanları Kayseri’nin bereketini Ankara’ya taşımaktadırlar. Buradaki tüm başkanlarımız TOBB’de benim mesai arkadaşlarım. Hepsiyle birlikte çalışıyoruz. TOBB yönetiminde kurullarda konseylerde hepsinde emekleri var. Yine burada çok güzel bir tablo görüyorum” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayserimizin ticaret ve endüstri merkezi olarak anılması kadar doğal bir şey olamaz. Kayserimiz son süreçte tarım ve hayvancılık konusunda kendisinden söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Elbette pastırma, sucuk ve mantının merkezi olarak bilinen güzel şehrimizde bu tür bir yaklaşımın değerlendirilmesi de bizler için çok önemli ve anlamlıdır. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerek Ticaret Borsamız bu konuda gayretlerini sürdürürken 16 ilçe belediye başkanımızla el ele gönül gönüle vererek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde tarıma ve hayvancılığa desteğimizi adeta sınırsız olarak sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tescil rekortmeni olan firmalara plaketleri takdim edildi. Tescil rekortmeni firmaların isimleri ise şu şekilde: "Özbakan Et ve Et Ürünleri, Kayseri Şeker Firması, Şahin Sucukları, Bakanlar Besicilik, Gözde Et Ve Et Ürünleri, Hizmet Et Ve Et Ürünleri, Başyazıcıoğlu Et Gıda, Özmenoğlu, Kayseri İli Damızlık Ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği, Emmioğlu Et Ve Et Ürünleri." 
 

Yorumlar

  • Yazılan haber yorumları hiçbir şekilde haberclick.com'un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Web Tasarım